Aneksy Kultury

Konferencja

  • Daty: 17-18.11.2022
  • Miejsce: Aula ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Plac Matejki 13
  • Kurator: Patrycja Ochman-Tarka
  • Partner wydarzenia: MuFoMuzeum Fotografii w Krakowie
  • Patronat honorowy wydarzenia: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  • Organizator wydarzenia: Wydział Architektury Wnętrz ASP im. Jana Matejki w Krakowie

 

Ideą przewodnią konferencji jest zebranie i wymiana doświadczeń środowiska życia kulturalnego, działającego w przestrzeniach muzealnych, akademickich i uniwersyteckich oraz promocja działań artystów, projektantów poruszających się w dziedzinach organizacji przestrzeni ekspozycyjnych. Konferencja proponuje dyskurs o społecznej roli i odpowiedzialności szeroko rozumianych przestrzeni kulturowych, zwracając w tym roku szczególnie uwagę trzy aspekty: narrację, dostępność i technologię. Zakłada stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń, wiedzy i osiągnięć projektowych, wyników badań i rozważań teoretycznych oraz dyskursu na temat społecznej odpowiedzialności i dostępności muzeów, ich roli terapeutycznej dla społeczeństwa postpandemicznego, wirtualizacji wystawiennictwa, idei zero waste w projektowaniu ekspozycji. 

 

 

Program:

 

17 listopada

10:00       Otwarcie konferencji | JM Rektor ASP prof. Andrzej Bednarczyk

10:10      Wprowadzenie | dr Patrycja Ochman-Tarka

10:15       Rozumnie. Do-wyobrażenie twórcze jako techologia umysłu – Forma Kontynuowana

prof. Tadeusz Pietrzkiewicz | ASP Gdańsk

 

10:45       Słownik pracy

dr Katarzyna Maniak | Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

dr Jakub Muchowski | Wydział Historyczny UJ

mgr Monika Widzicka | Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie

Uniwersytet SWPS w Warszawie

 

11:15         Poczęstunek

 

11:45               Wielkoformatowe mapy interaktywne w przestrzeniach wystawienniczych

dr Aleksandra Gajzler-Baranowska | ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

 

12:15       Projektowanie środowisk wirtualnych na przykładzie ogólnopolskiego konkursu studenckiego GGC/ZTGK

dr Rafał Szrajber | ASP Łódź

 

12:30             Gamifikacja i grywalizacja prezentacji i udostępniania dzieła sztuki w środowisku wirtualnym

dr Rafał Szrajber | ASP Łódź

 

13:00            Przenikania: natura | architektura | sztuka. Razem, a jednak osobno

Ekspozycja instalacji artystycznej jako istotny czynnik realizacji autorskiego programu kształcenia w I Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz WAW ASP w Krakowie

dr Joanna Łapińska | ASP Kraków

 

13:30             Zakończenie konferencji | Poczęstunek

15:00              Jak myśleć o dostępności przy tworzeniu nowego miejsca dla publiczności?

 

MuFo Rakowicka – oprowadzanie po nowej siedzibie głównej MuFo
dr Agnieszka Olszewska | Muzeum Fotografii w Krakowie, ul. Rakowicka 22 A

 

______________________________________________________________________________________

18 listopada

10:00             Wprowadzenie | dr Patrycja Ochman-Tarka

 

10:10              Narracja a multimedia w nowopowstającym Muzeum Kresów w Sejnach

prof. ucz. Joanna Walendzik-Stefańska | ASP Warszawa

 

10:40             Zróżnicowanie języka i percepcji  jako wyzwania projektowania włączającego. Przykład wystawy pt. „Głusza”

mgr Dagmara Stanosz | Muzeum Śląskie

 

11:10      Anty-wystawianie

mgr Kamil Kuitkowski | Cricoteka Kraków

 

11:40              Poczęstunek

 

12:10            Tradycja a nowoczesność. O poszukiwaniach inkluzywności w polskich instytucjach kultury

mgr Karolina Wójcik | MCK Międzynarodwe Centrum Kultury w Krakowie

 

12:40            Imponderabilia – materializowanie niematerialnego

dr Patrycja Ochman | ASP Kraków

 

13:10              Czuły czytnik rzeczywistości

dr Zuzanna Dolega | ASP Gdańsk

 

13:30              Poczęstunek

 

16:00            Oprowadzanie kuratorskie po wystawie: „Osobiste. Kostiumy teatralne Kantora”

Kuratorzy: Justyna Droń, Bogdan Renczyński | CRICOTEKA

ul. Nadwiślańska 2–4, Kraków

Open Eyes Festival 2022

Zobacz inne wydarzenia

Stańczyk. Mural Kamila Kuzko.

21.11.2022

Zobacz więcej

„i milczeć i śpiewać…”

22.11.2022

Zobacz więcej

„Szara strefa, czyli…”

22.11.2022-23.11.2022

Zobacz więcej