Zdarzenie w Konsulacie

Interwencje studentek i studentów Wydziału Rzeźby w Konsulacie Generalnym Austrii w Krakowie. 

Logika rzeźby od wieków bywała ograniczana przez konteksty miejsca i ich symboliczne treści. Place, pałace i urzędy nasycone są dziełami, które w znakomitej większości mają dzisiaj jedynie potencjał historycznego dokumentu. Te przestrzenie są dalece „niewystawiennicze”, bo usztywnione konwencjami, ochroną konserwatorską, czy krępującym i podatnym na ideologiczne manipulacje pojęciem dziedzictwo. 

Nie inaczej może być z siedzibą przedstawicielstwa innego państwa, gdzie zwyczajowo nie zaprasza widzów do zwiedzania jego wnętrz. Z tych powodów Konsulat jest wyzwaniem dla artystek i artystów, którzy nie mają już obowiązku odpowiadać na cele, roszczenia oraz nadzieje szeregu różnych ludzi i instytucji. W przygotowywanym projekcie wywalczona i pielęgnowana wolność artystyczna skonfrontuje się z mechanizmem naczyń połączonych polityki – z przestrzenią symboliczną władzy, ale też historii i jej resentymentów.

Open Eyes Festival 2022

Zobacz inne wydarzenia

Novacen 2.0

21.10.2021-14.11.2021

Zobacz więcej

Bot Riders

22.10.2021-19.11.2021

Zobacz więcej

Czesław Słania. Czarodziej stalorytu

22.10.2021-30.11.2021

Zobacz więcej