Zamek

Pierwszym z nich będzie przegląd filmowy „Piękno w pogardzie” stworzony z potrzeby przeciwstawienia się rzeczywistości i polaryzacji społeczeństwa. Filmy będzie można zobaczyć w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa. 

W Zamku w Niepołomicach odbędą się dwie wystawy: „Peregrinatio ad Loca Sancta” oraz „Peregrinatio ad Loca Profana”. Pierwsza z nich przedstawia prace prodziekana Wydziału Malarstwa ASP, Wojciecha Kopcia, druga to wystawa zbiorowa kilku artystów i artystek skupionych wokół Pierwszej Pracowni Interdyscyplinarnej: Moniki Matys, Barbary Iwańczyk, Jędrzeja Krzyszkowskiego oraz Wojciecha Kopcia. Obie ekspozycje stanowią przeplatający się spójny dialog. Artyści w swoich pracach dotykają m.in. tematu postrzegania otoczenia, znaczeń i symboli oraz wędrówki pomiędzy tytułowymi strefami sacrum i profanum. Na dziedzińcu odbędzie się performance Zbigniewa Bajka  „Zamek” – czytanie fragmentu powieści Franza Kafki o tym samym tytule.

Działanie wpisuje się w projekt KAFKA 2024, powstały z okazji stulecia śmierci pisarza, nawiązując jednocześnie do szeregu projektów „kafkowskich” Bajka. Tym razem działanie będzie miało charakter akcji zbiorowej połączonej z działaniem plastyczno-performatywnym.

Integralnym elementem całego wydarzenia będzie kolektywna praca Bajki robotów, która została stworzona z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema. Studenci I roku Wydziału Malarstwa jako punkt odniesienia dla swoich działań wybrali jeden z pozornie najlżejszych zbiorów krótkich form literackich Lema. Każda z osób decydowała się na wybrany utwór, który stawał się podstawą tematu prac. Ich wystawa oraz projekcja filmów odbędzie się na terenie Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego. Trudno o bardziej adekwatne miejsce do celebracji nowego spojrzenia na idee najsłynniejszego polskiego futurologa.

Open Eyes Festival 2022

Zobacz inne wydarzenia

Zadymy | Karol Palczak

02.11.2021-28.11.2021

Zobacz więcej

Krocz ze mną | Walk with me

02.11.2021-28.11.2021

Zobacz więcej

Teatr – zwierciadło wyobraźni

04.11.2021-30.11.2021

Zobacz więcej