Teatr – zwierciadło wyobraźni

Planowana wystawa ma charakter jubileuszowy. W tym roku mija pół wieku istnienia scenograficznego Studium Podyplomowego, a także piętnaście lat od momentu powołania odrębnego kierunku na Wydziale Malarstwa i utworzenia pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich.

Na wystawę składają się fragmenty prac dyplomowych zrealizowanych w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat w Katedrze Scenografii. Prezentując prace naszych absolwentów, chcemy również oddać hołd naszym mistrzom, twórcom edukacji scenograficznej na naszej uczelni i promotorom prezentowanych prac: prof. Wojciechowi Krakowskiemu, prof. Lidii Skarżyńskiej i prof. Jerzemu Skarżyńskiemu, prof. Andrzejowie Kreutz Majewskiemu i prof. Krystynie Zachwatowicz-Wajdzie.

Na wystawie eksponowane będą również fragmenty prac dyplomowych zrealizowanych w ostatnich latach pod opieką obecnych profesorów Katedry Scenografii. 

Partner: Opera Krakowska

Open Eyes Festival 2022

Zobacz inne wydarzenia

Słowo, obraz, korytarze

04.11.2021-02.01.2022

Zobacz więcej

Konferencja Edukacja scenograficzna

04.11.2021-06.11.2021

Zobacz więcej

Spojrzenie z bliska | Spojrzenie z oddali

05.11.2021-23.11.2021

Zobacz więcej