Sztuka i biznes

Polski rynek sztuki niezmiennie od kilku lat bije rekordy sprzedaży aukcyjnej. Oprócz wzrostu sprzedaży obserwujemy także dynamiczne zmiany w funkcjonowaniu rynku. Kryzys związany z COVID-19 zadziałał jak katalizator w procesie przenoszenia rynku sztuki z galerii i targów na platformy internetowe. Transformacja rynku sztuki w kierunku cyfryzacji to nie tylko przeniesienie transakcji do Internetu, ale także otwarcie na nowe formy relacji między uczestnikami rynku, to wreszcie nowa reprezentacja i nowe sposoby zabezpieczenia dzieł sztuki. 

Uczestnicy rozmowy zastanowią się nad wyzwaniami, przed którymi stoi polski rynek sztuki – czy nowe technologie są dla rynku sztuki zagrożeniem, czy szansą na uzdrowienie pewnych nieefektywności. Zaproszeni paneliści gwarantują, że w dyskusji pojawią się głosy reprezentujące indywidualne perspektywy uczestników rynku, a więc artystów, kolekcjonerów, właścicieli galerii, a także głosy sytuujące polski rynek sztuki w kontekście rynku światowego, który także dynamicznie się zmienia.

Open Eyes Festival 2022

Zobacz inne wydarzenia

Dzień Barwy 2021

19.11.2021

Zobacz więcej

Niespokojne dusze

22.10.2022-23.11.2022

Zobacz więcej

Open Art

22.10.2022-23.11.2022

Zobacz więcej