Róża Aleksandrowicz – muza malarzy…

Wystawa poświęcona osobie i działalności Róży Aleksandrowicz –  mecenasce i muzie malarzy krakowskich pierwszej połowy XX wieku, wiąże się nierozłącznie z fenomenem sklepu z materiałami piśmienniczymi i malarskimi założonego przez jej matkę Reginę i prowadzonego przez jej rodzinę. Sklep mieścił się w historycznym Domu pod Globusem na rogu ul. Długiej i Basztowej w Krakowie. Wystawa dotyczy także organicznego charakteru środowiska krakowskiej ASP, które różnorodnymi więzami wrasta w tkankę społeczną miasta, co na wiele sposobów przejawia się podczas dwustu lat działania uczelni. Mamy nadzieję, że wystawa ta będzie stanowiła ważny wkład w dzieje naszej szkoły oraz jej wychowanków i profesorów (którzy tam właśnie, począwszy od Teodora  Axentowicza, zaopatrywali się w materiały malarskie), ale także, że będzie istotna dla miłośników Krakowa, dla których dzieje kamienicy Dom pod Globusem nie są bez znaczenia.                                                                                                

Opowieść o minionych, ale utrwalonych wzajemnych relacjach jest możliwa m.in. dzięki zachowanym śladom, w tym jednemu z najcenniejszych świadectw – kolekcji obrazów (w tym portretów Róży) autorstwa malarzy takich jak m.in. Jacek Malczewski, Teodor Axentowicz, Wojciech Weiss, Wlastimil Hofman czy Czesław Rzepiński, którą w 1950 roku Róża przekazała Muzeum Narodowemu w Krakowie. W ramach wystawy można  będzie zobaczyć wybrane obrazy z tej kolekcji, wśród nich reprezentacyjny portret Róży Aleksandrowicz autorstwa Jacka Malczewskiego, a także inne portrety również ze zbiorów prywatnych. Na przedmioty związane z działalnością handlową rodziny i dopełniające pokaz, składają się wzorniki papierów, podobrazia oznakowane firmowymi pieczęciami czy sztalugi z ich metalowymi plakietami. Dawne umeblowanie sklepu nie zachowało się, więc charakter i klimat dawnego wnętrza przywołaliśmy dzięki archiwalnym fotografiom oraz przez zaaranżowanie przestrzeni przy pomocy zabytkowych elementów wyposażenia, wykorzystanych dzięki uprzejmości Muzeum Farmacji UJ.

Ekspozycję dopełnił szeroki wybór rodzinnych fotografii i innych pamiątek z archiwum i zasobów prof. Aleksandra Skotnickiego, autora monografii Róży Aleksandrowicz, który był jednocześnie inicjatorem wystawy. Wsparcia i konsultacji udzieliła Zofia Weiss, Prezes Fundacji Muzeum Wojciecha Weissa.

Open Eyes Festival 2022

Zobacz inne wydarzenia

Jakie królicze nory, takie młodzieży chowanie

19.10.2021-16.11.2021

Zobacz więcej

Novacen 2.0

21.10.2021-14.11.2021

Zobacz więcej

Zdarzenie w Konsulacie

21.10.2021

Zobacz więcej