Przestrzeń dla sztuki

Wystawa

  • Wernisaże:
    14.11.2023, godz. 13:00, ASP, Galeria Wydziału Malarstwa, poziom -1
    15.11.2023, godz. 13:00, UEK, ul. Rakowicka 27, Pawilon Sportowo Dydaktyczny
    16.11.2023, godz. 18:00, NCK, Biała Galeria Centrum, al. Jana Pawła II 232
  • Data: 14.11.2023 – 6.12.2023
  • Miejsce: ASP, Galeria Wydziału Malarstwa, poziom -1 | UEK, ul. Rakowicka 27, Pawilon Sportowo Dydaktyczny | NCK, Biała Galeria Centrum, al. Jana Pawła II 232
  • Organizatorzy: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Nowohuckie Centrum Kultury, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Agencja Artystyczna GAP

 

Celem realizowanej od 2012 roku „Przestrzeni dla sztuki” jest prezentacja wybitnych artystów i zarazem pedagogów z kręgu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Pomysłodawcą projektu jest prof. dr hab. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit i inicjator Open Eyes Art Festival. Głównym organizatorem pozostaje Nowohuckie Centrum Kultury i jego dyrektor Zbigniew Grzyb, a partnerami od początku są Akademia Sztuk Pięknych oraz Agencja Artystyczna GAP, współpracująca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. 

Bohaterami dotychczasowych edycji było dziewięcioro znakomitych twórców: Paulin Wojtyna, Janina Kraupe, Janusz Tarabuła, Stefan Gierowski, Leszek Misiak, Franciszek Bunsch, Ryszard Otręba, Teresa Kotkowska-Rzepecka i Jacek Waltoś. Ekspozycje, mające charakter przeglądowy, odbywają się równolegle w przestrzeniach galeryjnych ASP, UEK i NCK. Wystawom każdorazowo towarzyszy obszerny katalog. Od kilku lat wydarzenie wpisane jest w program Open Eyes Art Festival. 

Dziesiąta edycja „Przestrzeni dla sztuki” po raz pierwszy w historii cyklu poświęcona jest dwojgu twórców – Krystynie Nowakowskiej i Jerzemu Nowakowskiemu, wybitnym artystom rzeźbiarzom, a od prawie pięćdziesięciu lat małżeństwu. Oboje są absolwentami krakowskiej ASP, w której też prof. Jerzy Nowakowski przez długie lata był pedagogiem. Wystawa Krystyny i Jerzego Nowakowskich, zatytułowana Introversus – Extraversus – Ukryty wymiar, jest przede wszystkim obszernym przeglądem ich dorobku rzeźbiarskiego z lat 1971–2023, ale obejmuje również prace rysunkowe, malarskie i medalierskie. 

Open Eyes Festival 2022

Zobacz inne wydarzenia

Aneksy kultury

16.11.2023-17.11.2023

Zobacz więcej

Nowoczesność reglamentowana. Modernizm w PRL

17.11.2023-14.04.2024

Zobacz więcej

Praca popłaca

20.11.2023-15.12.2023

Zobacz więcej