Przemiany

„Dzieło sztuki nie jest sztuką. Dzieło sztuki jest kluczem do zamków – zabezpieczeń sztuki. Ażeby klucze pasowały do nich, trzeba poznać mechanizmy tych urządzeń” pisał Włodzimierz Borowski. Zasady działania wspomnianych mechanizmów rozgryzają studenci Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Wydziału Intermediów. Jedni badają klucze już istniejące, drudzy tworzą własne. Pozornie jest to podejście odległe, tak jak odległe wydają się oba wydziały. Jeden ponoć zajmuje się zabytkami, a drugi siedzi w goglach VR. Tymczasem cel osób związanych z tymi wydziałami jest bardzo podobny – zrozumieć, odczuć i otworzyć. 

Punkt wyjścia wystawy stanowi cykl przestrzennych fotografii Zofii Rydet pt. „Przemiany”, który jest przedmiotem pracy magisterskiej  Uty Hanusek, realizowanej pod kierunkiem dr Reginy Kozik w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł na Podłożu Papierowym WKiRDS. Do przemian już zawartych w dziele przez artystkę, kolejne dołożył czas, a następne konserwacja. Równie złożona problematyka przemian i nawarstwień dotyczy pokazanych na wystawie obiektów zabytkowych. Do niej odnosi się w swojej nowej pracy Zuzanna Bodzoń z WI, która w 2021 r. obroniła dyplom licencjacki pt. „Hiperlogicznie” w Pracowni Transmediów pod kierunkiem dr Mariusza Sołtysika. Przemiany charakteryzujące pokazane na wystawie obiekty z obu wydziałów mogą się wydawać odrębne, ale może mówią o tym samym?

Open Eyes Festival 2022

Zobacz inne wydarzenia

Róża Aleksandrowicz – muza malarzy…

18.10.2021-08.11.2021

Zobacz więcej

Jakie królicze nory, takie młodzieży chowanie

19.10.2021-16.11.2021

Zobacz więcej

Novacen 2.0

21.10.2021-14.11.2021

Zobacz więcej