Novacen 2.0

Novacen 2.0 to utopijna opowieść o poszukiwaniu ekoposthumanistycznej tożsamości w epoce zdominowanej przez system kapitalistyczny, która znalazła teoretyczne ucieleśnienie w refleksji brytyjskiego futurysty i biologa Jamesa Lovelocka jako kolejna po antropocenie „era geologiczna”: novacen. Fantazyjne stwierdzenie Brytyjczyka zakłada koegzystencję ludzi z nowym, cybernetycznym bytem (sztuczną inteligencją) w obliczu życia na zdewastowanej i ogarniętej przez kryzys planecie. Jest ono nieobojętnym punktem wyjścia do refleksji nad koniecznością przemyślenia czy przepisania siebie i własnego bycia-w-świecie na nowo. 

Odpowiadając nie tylko na wyzwania stawiane przez płynną nowoczesność, ale również na zgoła fundamentalne pytania o ludzką egzystencję, sztukę życia (art of living) czy tożsamość człowieka, który znalazł się u progu swojego gatunkowego status quo, Maria Nova (NOVA YŌU) zaprasza do podstawowej formy aktywności ludzkiej — spotkania, które – wpisując w rodzaj autobiograficznej mitologii (tworzone przez artystkę tożsamości z pogranicza fikcji i rzeczywistości) – nazywa ekopodróżą 1:1. Poprzez uważny rodzaj bycia razem doświadczymy swoistego odnowienia, katharsis.

Praca powstała w Pracowni Sztuki Pojęciowej prof. dr. hab. Artura Tajbera na Wydziale Intermediów ASP.

Open Eyes Festival 2022

Zobacz inne wydarzenia

Zdarzenie w Konsulacie

21.10.2021

Zobacz więcej

Bot Riders

22.10.2021-19.11.2021

Zobacz więcej

Czesław Słania. Czarodziej stalorytu

22.10.2021-30.11.2021

Zobacz więcej