Krocz ze mną | Walk with me

Krocz ze mną, podążaj śladami moich wrażeń, myśli, spojrzeń. 

Co odnajdziesz? Z pewnością nie to, czego się spodziewasz. 

Wielogłos artystów w kolejnych przestrzeniach Galerii ASP zderzy się z malarstwem Karola Palczaka, wkroczy w jego obrazy i wyjdzie poza nie w meandry własnych doświadczeń. Krocząc za głosami, spotkamy tu nostalgię, sny i wspomnienia, stwory i poczwarki, przedmioty magiczne i rytuały, naturę i ciała, które w naturę się wtapiają, spalają i scalają się z nią, płomienie, kamienie, wnętrza i wnętrzności.

Wystawa Krocz ze mną, podobnie jak fragment zawołania z miasteczka Twin Peaks, wciąga w przewrotny, nieco zabawny, pełen namysłu, ale czasem przerażający świat wyobraźni współczesnych artystów i artystek związanych z krakowską Akademią.

Open Eyes Festival 2022

Zobacz inne wydarzenia

Zadymy | Karol Palczak

02.11.2021-28.11.2021

Zobacz więcej

Teatr – zwierciadło wyobraźni

04.11.2021-30.11.2021

Zobacz więcej

Słowo, obraz, korytarze

04.11.2021-02.01.2022

Zobacz więcej