Konferencja Edukacja scenograficzna

Konferencja Edukacja scenograficzna – wyzwania współczesności

Jako nauczyciele akademiccy, praktycy i teoretycy sztuki scenograficznej, zauważamy istotne przemiany, jakie wpłynęły zarówno na sposób pracy plastyka teatralnego, jak i na odbiór jego twórczości. Nowe możliwości związane z rozwijającą się technologią, płynność granic dyscyplin artystycznych, postępujące zawężanie kompetencji i wąska specjalizacja, dzieląca pracę scenografa między wielu artystów (przestrzeń, kostium, światło etc.), nowe przestrzenie dla scenograficznych wyzwań, cyfryzacja czy wirtualizacja przestrzeni we współczesnych sztukach wizualnych – to tylko nieliczne spośród wyzwań, z jakimi dzisiaj mierzą się absolwenci wydziałów scenograficznych.

Mamy nadzieję, że konfrontacja systemów i modeli kształcenia scenograficznego z uczelni artystycznych różnych krajów, wymiana spostrzeżeń i doświadczeń zainicjuje wspólną refleksję nad współczesnym programem edukacji scenograficznej.

Open Eyes Festival 2022

Zobacz inne wydarzenia

Teatr – zwierciadło wyobraźni

04.11.2021-30.11.2021

Zobacz więcej

Słowo, obraz, korytarze

04.11.2021-02.01.2022

Zobacz więcej

Spojrzenie z bliska | Spojrzenie z oddali

05.11.2021-23.11.2021

Zobacz więcej