Dzień Barwy 2023

Konferencja

  • Konferencja: 8.11.2023, godz. 9:00 – 16:00
  • Data: 8.11.2022
  • Miejsce: Aula ASP, Plac Matejki 13
  • Organizator: Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Barwa w zachowaniu tożsamości miejsca  

Konferencja Dzień Barwy 2023 stanowi kolejną część cyklu konferencji naukowych organizowanych przez Katedrę Przestrzeni i Barwy Wydziału Form Przemysłowych od roku 2013. Ich celem jest prezentacja działań projektowych i badawczych realizowanych przez polskie i zagraniczne uczelnie artystyczne w zakresie szeroko rozumianej problematyki barwy.   

Konferencja „Barwa w zachowaniu tożsamości miejsca” będzie poświęcona analizie roli barwy w budowaniu wyjątkowego wizerunku różnych regionów Europy, w oparciu zarówno o cechy środowiska naturalnego, jak i dziedzictwo kulturowe. W programie konferencji znajdą się wykłady projektantów z Polski, Norwegii, Francji i Holandii. Wydarzenie ma na celu podniesienie świadomości studentów, projektantów wzornictwa oraz architektów odnośnie roli barwy w środowisku zbudowanym. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele władz miejskich, którzy zaproszeni zostaną do udziału w panelu dyskusyjnym dotyczącym roli barwy w kształtowaniu krajobrazu miejskiego oraz możliwości wprowadzenia wytycznych dotyczących kolorystyki do planów zagospodarowania przestrzennego. Konferencji będzie towarzyszyła wystawa prac studentów II roku wzornictwa, zrealizowanych w Pracowni Wiedzy o Barwie, dotycząca unikalnej palety barw historycznego centrum Miasta Krakowa.   

Konferencja została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczegółowe informacje na stronie: colourday.pl 

Open Eyes Festival 2022

Zobacz inne wydarzenia

Punkt wspólny

08.11.2023-01.03.2024

Zobacz więcej

Bajki Minotaura

09.11.2023-09.01.2024

Zobacz więcej

Na Styku 3

10.11.2023-30.11.2023

Zobacz więcej