Krystyna Misiak, Leszek Misiak, Michał Misiak

Cykl „Obcym Okiem”