Aneksy kultury vol. 2

Druga edycja konferencji „ANEKSY KULTRY” ma na celu stworzenie przestrzeni wymiany myśli i dialogu dla przedstawicieli środowisk naukowych, muzeów i instytucji kultury oraz twórców i artystów. Ma stanowić okazję do dzielenia się wiedzą w zakresie szeroko pojętej kultury, nauki, sztuki i projektowania. Wobec ograniczenia wzajemnych kontaktów w interwale pandemicznym istotną wartością jest wymiana doświadczeń środowiska działającego w przestrzeni kultury, zarówno w muzeach i instytucjach kultury, jak i w społecznościach naukowych, akademickich i projektowych, w szeroko rozumianej branży wystawienniczej. Konferencja będzie stanowić okazję do dyskusji o stanie współczesnej kultury, przyszłości zastosowania nowoczesnych technologii w realizacji wydarzeń kulturalnych i sposobach na budowanie relacji z odbiorcami, szczególnie w czasach społecznego dystansu i wielu ograniczeń, które, mamy nadzieję, szybko przeminą. Pragniemy stworzyć przestrzeń powiązań pomiędzy instytucjami kultury, uczelniami wyższymi oraz twórcami i projektantami. Współczesne podejście do zagadnień organizowania wnętrz, muzeów, ekspozycji oraz metod kodowania komunikatów przenosi odbiorców–użytkowników przestrzeni w strefę nowego doświadczania architektury. Wobec dynamicznego rozwoju mediów jako nowego środka zapisu i przekazu informacji oraz wobec upowszechnienia technik wirtualnego śledzenia zjawisk kultury konferencja „Aneksy kultury. Dziedzictwo. Współczesność. Wirtualność” będzie stanowić interdyscyplinarne forum spotkania ludzi wielu dyscyplin, których łączą wspólne zainteresowania i troska o rozwój kultury. 

Open Eyes Festival 2022

Zobacz inne wydarzenia

Open Screen. 

15.11.2021-21.11.2021

Zobacz więcej

Intermedia.exe

15.11.2021-19.11.2021

Zobacz więcej

Hirundo Maris

16.11.2021

Zobacz więcej